Tổng hợp các Khách sạn giá rẻ tại Hội An, Núi Thành – Quảng Nam

Tổng hợp các khách sạn nhà nghỉ tại Hội An, Núi Thành cho các bạn yêu thích du lịch. 

thao-do-chua-cau-hoi-an

Khách sạn Phương Tây
Địa chỉ: khối 5 thị trấn Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam
Điện thoại: 0510 3871021 – 0914167670

Khách sạn Thanh Lịch
Địa chỉ: Khối 5, TtrấnNúi Thành, Núi Thành, Quảng Nam
Điện thoại: 0510 357 0631

Loading...

Khách sạn Vinh Cúc
Địa chỉ: Khối 2, Ttrấn Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam
Điện thoại: 0510 357 2199

Khu du lịch Cát Biển
Địa chỉ: Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam
Điện thoại: 0510 385 7017

Khu du lịch Le Domaine de Tam Hải
Địa chỉ: Thôn 4, Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam
Điện thoại: 0510 354 5105

Nhà khách Vũ Nhi
Địa chỉ: Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Điện thoại: 0510 3565364 – 0914065865

Nhà Nghỉ Phương Đông
Địa chỉ : Nguyễn Văn Linh, tt Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam
Điện thoại : 0510 3571 117 ‎

Nhà Khách Quê Hương
Địa chỉ : 297 Phạm Văn Đồng, tt Núi Thành, Núi Thàn, Quảng Nam
Điện thoại : 0510 3871 164 ‎

Nhà Nghỉ Minh Phụng
Địa chỉ196 Nguyễn Văn Linh, tt Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam
Điện thoại : 0121 672 6304 ‎

Nhà Nghỉ Anh Minh
Địa chỉ : Phạm Văn Đồng, Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Điện thoại : 0510 3565 096 ‎

Khách Sạn Như Ý
Địa chỉ : Phạm Văn Đồng, Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Điện thoại : 0510 3871 267 ‎

Nhà Nghỉ Thùy Dương
Địa chỉ : Phạm Văn Đồng, Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Điện thoại : 0510 3565 259 ‎

Nhà Nghỉ An Ny
Địa chỉ : Đường 620 (đường xuống Biển Rạng),Tam Nghĩa ,Núi Thành, Quảng Nam
Điện thoại : 0915606419

Khách sạn Huy Hoàng I 
Địa chỉ: 73 Phan Bội Châu, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3861453

Khách sạn Hợp Yến  
Địa chỉ: 694 Hai Bà Trưng, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3863153

Khách sạn Bình Minh 
Địa chỉ: 12 Thái Phiên, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3861943

Khách sạn Sao Biển  
Địa chỉ: 489 Cửa Đại, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3861589

Khách sạn Thanh Bình I 
Địa chỉ: 01 Lê Lợi, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3861740

Khách sạn Phú Thịnh I 
Địa chỉ: 144 Trần Phú, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3861297

Khách sạn Đại Long  
Địa chỉ: 680 Hai Bà Trưng, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3916232

Khách sạn Minh Quang  
Địa chỉ: Hai Bà Trưng, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3916230

Khách sạn Thùy Dương I 
Địa chỉ: 11 Lê Lợi, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3961574

Khách sạn Phương Đông 
Địa chỉ: 42 Bà Triệu, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3916477

Khách sạn Nguyên Phương 
Địa chỉ: 109 Bà Triệu, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3916588

Khách sạn Mỹ Châu  
Địa chỉ: 04 Trần Cao Vân, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3916307

Khách sạn Hội Phố
Địa chỉ: 4 Nhị Trưng, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3916382

Khách sạn An Huy
Địa chỉ: 30 Phan Bội Châu, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3862116

Khu Du lịch Vườn Trầu
Địa chỉ: Cẩm Phô, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3924175

Khách sạn Nhật Huy Hoàng 
Địa chỉ: 58 Bà Triệu, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3861665

Khách sạn Thiện Trung 
Địa chỉ: 129 Trần Hưng Đạo, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3861720

Khách sạn Nhi Nhi  
Địa chỉ: 60 Hùng Vương, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3916718

Khách sạn Huy Hoàng II  
Đ/c: 712 Hai Bà Trương, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3861792

Khách sạn Hoạ My  
Địa chỉ: 201 Lý Thường Kiệt, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3916582

Khách sạn Thanh Bình II  
Địa chỉ: Đường Nhị Trưng, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3863715

Khách sạn Thanh Xuân  
Địa chỉ: 30 Bà Triệu, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3916696

Khách sạn Hoàng Trinh 
Địa chỉ: 45 Lê Quý  Đôn, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3916579

Khách sạn Nhị Trưng  
Địa chỉ: 700 Hai Bà Trưng, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3863436

Khách sạn Cửa Đại 
Địa chỉ: 18 Cửa Đại, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3862231

Khách sạn Thanh Vân 
Địa chỉ: 78 Trần Hưng Đạo, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3916916

Khách sạn Đồng Khánh 
Địa chỉ: 42 Nguyễn Duy Hiệu, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3914400

Khách sạn Vĩnh Huy 
Địa chỉ: 203 Lý Thường Kiệt, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3916559

Khách sạn Thiện Thanh  
Địa chỉ: 16 Bà Triệu, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3916545

Khách sạn Thiên Nga 
Địa chỉ: 52 Bà Triệu, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3916330

Khách sạn Hoà Bình
Địa chỉ: 696 Hai Bà Trưng, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3916838

Khách sạn Đồng Xanh       
Địa chỉ: 423 Cửa Đại, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3863484

Khách sạn Vĩnh Khánh  
Địa chỉ: 37 Hùng Vương, Tam Kỳ
Điện thoại: 0510 3845588

Khách sạn Thanh Bình III  
Địa chỉ: 98 Bà Triệu, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3916777

Khách sạn Phương Nam  
Địa chỉ: 224 Lý Thái Tổ, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3923401

Khách sạn Vĩnh Hưng II  
Địa chỉ: 143 Trần Phú , Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3910393

Khách sạn My My  
Địa chỉ: Phan Bội Châu, Tam Kỳ
Điện thoại: 0510 3813346

Khách sạn Hải Yến  
Địa chỉ: 569 Cửa Đại, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3861994

Khách sạn Cát Biển  
Địa chỉ: 15 Cửa Đại, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3927999

Khách sạn Hướng Dương  
Địa chỉ: 397 Cửa Đại, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3923220

Khách sạn Thanh Xuân II  
Địa chỉ: 61 Nguyễn Phú Chu, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3911696

Khách sạn Công đoàn Tp Hội An  
Địa chỉ: 80 Trần Hưng Đạo, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3862370

Khách sạn An Hội  
Đ/c: 69 Nguyễn Phúc Chu, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3911888

Khách sạn Hải Âu  
Địa chỉ: 576 Cửa Đại, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3914577

Khách sạn Thanh Vân II
Địa chỉ: 467 Hai Bà Trương, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3934934

Khách sạn Hà An  
Địa chỉ: 06 Phan Bội Châu, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3863126

Khách sạn Phước An  
Địa chỉ: 31/1 Trần Cao Vân, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3916757

Khách sạn Thảo Nguyên 
Địa chỉ: 500 Hai Bà Trưng, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3921921

Khách sạn Vĩnh Hưng III  
Địa chỉ: 96 Bà Triệu, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3917277

Khách sạn An Phú
Địa chỉ: 288 Ng Duy Hiệu, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3914345

Khách sạn Nhà Cổ  
Địa chỉ: 377 Cửa Đại, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3923377

Khách sạn Phú Thịnh II  
Địa chỉ: 448 Cửa Đại, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3923923

Khách sạn Phước An 2  
Địa chỉ: 242 Cửa Đại, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3924111

Khách sạn Vạn Lợi  
Thôn Xuyên Trung, Cẩm Châu
Điện thoại: 0510 3936205

Khách sạn Thuỳ Dương III  
Địa chỉ: 92 – 94 Bà Triệu, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3916565

Khách sạn Golf  Tp Hội An   
Địa chỉ:  187 Lý Thường Kiệt, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3861171

Phố Hội Riverside Resort 
Địa chỉ: Cẩm Nam, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3862628

Khách sạn Hoa Sen  
Địa chỉ: 330 Cửa Đại, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3923357

Khách sạn Tp Hội An  
Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, Tp Hội An
Điệnthoại: 0510 3861445

Khách sạnThái Bình Dương 
Địa chỉ: 321 Cửa Đại, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3923777

Tp Hội An Beach Resort 
Địa chỉ: Cửa Đại,  Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3927011

Khách sạn Ven Sông   
Địa chỉ: 175 Cửa Đại, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3864800

Khách sạn Victoria 
Địa chỉ: Biển Cửa Đại, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3927040

Khách sạn Life Resort 
Địa chỉ: 01 Phạm Hồng Thái, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3914555

Khách sạn Huy Hoàng III  
Địa chỉ: 538 Cửa Đại, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3914444

Khách sạn Dấu Ấn 
Địa chỉ: 276 Cửa Đại, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3923999

Khách sạn Agribank
Địa chỉ: Lạc Long Quân, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3927729

Boutique Hoi An Resort
Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3939111

Vĩnh Hưng Resort  
Địa chỉ: 111 Ngô Quyền, Tp Hội An
Điện thoại:  0510 3910393

River – Beach Resort   
Địa chỉ: 05 Cửa Đại, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3927888

Palm Garden Resort  
Địa chỉ: Lạc Long Quân, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3927927

Khu nghỉ mát Nam Hải 
Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn
Điện thoại: 0510 3940000

Khách sạn Cát Vàng 
Địa chỉ: Biển Cửa Đại, Tp Hội An
Điện thoại: 0510 3927555

Tigon Homestay
Địa chỉ : 34 Lê Quý Đôn, phường Cẩm Phô, Tp Hội An, Quảng Nam
Điện thoại : 0510 3916568

 

Loading...

Bài Viết Liên Quan