Người dân tại Quảng Nam không đến Đà Nẵng thời điểm này

Hôm nay 21.7, UBND tỉnh ban hành Công văn 4546 về việc thống nhất hướng dẫn áp dụng các biện pháp quản lý người ra vào Quảng Nam trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Kiểm soát dịch tại ga Tam Kỳ. Ảnh: X.H

UBND tỉnh đề nghị người dân trên địa bàn không đến TP.Đà Nẵng trong thời điểm này cho đến khi có thông báo mới.

Nếu có việc cần thiết phải đến Đà Nẵng thì khi vào lại Quảng Nam phải cách ly theo đúng quy định. Đối với những khu vực thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ hoặc có dịch tễ do trung tâm kiểm soát bệnh tật ghi nhận thì người trở về từ nơi đó phải cách ly tập trung.

Người dân Quảng Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Đà Nẵng không nên về địa phương trong lúc này (nếu về thì cũng phải cách ly theo đúng quy định, theo Công văn 4435).

Loading...

UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Quảng Nam bố trí cho chuyên gia, công nhân đến từ Đà Nẵng ở lại đơn vị hoặc thuê cơ sở lưu trú để ở lại Quảng Nam.

Quảng Nam cũng đề nghị các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Đà Nẵng có sử dụng chuyên gia, công nhân thường trú ở Quảng Nam thì tạo điều kiện cho họ ở lại đơn vị mình hoặc thuê cơ sở lưu trú để ở lại Đà Nẵng cho đến khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn được kiểm soát tốt.

Đối với các nhà quản lý, chuyên gia, công nhân, người lao động từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi vừa đến và ở lại luôn Quảng Nam để làm việc thì không phải thực hiện cách ly nhưng phải đảm bảo các điều kiện: có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu); có giấy giới thiệu của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị thi công và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Loading...

Bài Viết Liên Quan