Loading...

Là gái Quảng Nam thì đã răng

Là gái Quảng Nam thì đã răng
Dẫu không ngọt lịm những: dạ, vâng
Nhưng biết chân thành và son sắt
Luôn dám đương đầu với gian nan

Là gái Quảng Nam thì đã răng
Dẫu không thon gọn những ngón măng
Chăm chỉ sớm chiều nơi bếp núc
Ân cần dẻo ngọt những cơm canh….

Loading...

Trái tim kia nếu đã đủ yêu tin
Giữa bạn bè thật dịu dàng anh nhé
Hãy giói thiệu em là người Quảng Nam
Với tất cả tự hào vốn dĩ ở trong anh

Nguồn: Hội những người sinh ra ở Đại Lộc - Quảng Nam
Loading...